przygotowanie
fundamentów
Instalacja zadaszenia basenu ogrodowego wymaga stabilnego, odpornego na mróz i równego podłoża. Zalecane są fundamenty głębokie na 800 – 900 mm lub w ekonomicznym wariancie w postaci fundamentowych kolumn o szerokości 300x300 mm. Liczba kolumn jest zależna od wielkości projektu a odstęp pomiędzy nimi powinien wynosić około 2000 mm. Kolumny należy wykonać 600 mm wysokości a wieniec 400 mm (razem 1000 mm). Szerokość wieńca powinna odpowiadać planowanej szerokości toru. Prowadnice mocowane są do fundamentu za pomocą śrub i kołków.
| Rysunki techniczne - fundamenty |
Copyright (c) Aluna   Projekt ten.poznan.pl pool cover