segmenty
Segmenty, z których zbudowane są zadaszenia, standardowo mają długości 2,18 m lub 2,58 m. Jeżeli wymaga tego projekt, mogą być przygotowane segmenty na indywidualny wymiar. Liczba segmentów w konkretnym systemie zależy od długości zadaszenia. Atutem takiego rozwiązania jest to, iż każdy segment przesuwa się niezależnie po własnym torze. Dla komfortu użytkowników, przygotowane są również segmenty przesuwane elektrycznie.


| segmenty |

| segmenty mogą być przesuwane elektrycznie |


Copyright (c) Aluna   Projekt ten.poznan.pl pool cover